Doprava je krv ekonomiky, my sme

Objednávka programu RAALTRANS Editor

Prosíme vás o starostlivé vyplnenie objednávky. V záujme čo najkvalitnejšieho poskytovania našich služieb si vyhradzujeme právo preveriť existenciu a identitu objednávateľa.

Průbeh objednávky: Zostava verzie software Fakturačné údaje Rekapitulacia Potvrdenie
Upozornenie: Skúšobná prevádzka je obdobie prvých 30 dní trvania zmluvy. Obdobie tejto tzv. skúšobnej prevádzky nebude príjemcovi účtované. Firma má nárok na využitie maximálne jedného obdobia mesačnej skúšobnej prevádzky. Pokiaľ budem chcieť prevádzkovať systém i po skúšobnej prevádzke, uhradím plnú cenu programu podľa priloženej zálohovej faktúry najneskôr v deň ukončenia skúšobnej prevádzky.