Články

Na této stránce můžete nalézt články na aktuální témata spojená nejen s databankou RAALTRANS.

Čas jako rizikový faktor při realizaci přepravy

1.6.2018

Práce dispečera je náročná a pracovník je velice často pod časovým tlakem, je na něj vyvíjen nátlak ze strany nadřízených a zadavatele na zajištění dopravního prostředku. Neměl by ale zapomínat na svou hlavní povinnost a tou je jednání v zájmu zboží, tudíž důsledný výběr a ověření dopravce.

 

 Kritéria pro výběr dopravce jsou dopředu dispečerovi známá a uchopitelná v rámci objednávky přepravy. Ověření dopravce (nejčastěji formou referencí) a hlavně ztotožnění osoby jednající za firmu (obvykle dispečer zná jméno, e-mail a mobilní telefon) s firmou za kterou vystupuje je pro bezpečnost zboží a bezproblémový průběh dopravy zásadní.

Čas na zrealizování přepravy se neustále zkracuje, na co bylo dříve k dispozici několik dní, tak dnes je domluveno a odsouhlaseno e-mailem v řádu minut. Tuto skutečnost jenom dokresluje tabulka s životností nabídek v databance RAALTRANS. Životnost je stanovena jako rozdíl mezi časem zadání do databáze a smazání z databáze.
Méně než 15 minut 25 % nabídek
Méně než 60 minut 59% nabídek
Zdroj: databanka RAALTRANS (2017)

Z této tabulky jasně vyplývá časový tlak na nalezení vhodné přepravy nebo dopravního prostředku. Tento tlak by ovšem neměl vést k opomíjení základních obchodních a bezpečnostních pravidel.