Žádost o převod licence

Výňatek z licenčního ujednání, jehož podmínky byly instalací nebo používáním programu uživatelem přijaty.

  • Práva k užívání databanky RAALTRANS (autorská práva k němu jsou majetkem firmy) jsou obecně nepřenositelná, t.j. každá firma je musí získat od držitele autorských práv.
  • Uživatel zejména nesmí práva k užívání převádět na jiný subjekt, prodávat, půjčovat či pronajímat je nebo jiným způsobem umožnit užívání třetí straně. Dále nesmí upravovat nebo zahrnovat do jiného produktu.

Celé znění licenčního ujednání najdete po přihlášení do master uživatele.

!!! Žádosti o převod licence posílejte emailem na info@raal.cz !!!

 

Pro bližší informace se obraťte na telefon +420 495 217 481 nebo na e-mail info@raal.cz.