Žádost o převod licence

k užívání programu RAALTRANS Editor

Výňatek z licenčního ujednání, jehož podmínky byly instalací nebo používáním programu uživatelem přijaty.

  • Práva k užívání SW RAALTRANS (autorská práva k němu jsou majetkem firmy ComArr, s.r.o. Pardubice) jsou obecně nepřenositelná, t.j. každá firma je musí získat od držitele autorských práv za cenu uvedenou v ceníku (www.comarr.cz).
  • Uživatel zejména nesmí práva k užívání SW převádět na jiný subjekt, prodávat, půjčovat či pronajímat je nebo jiným způsobem umožnit užívání SW třetí straně. Dále nesmí upravovat nebo zahrnovat SW do jiného produktu.

Celé znění licenčního ujednání najdete v základním menu programu RAALTRANS Editor, v sekci ,,Nápověda‘‘.

!!! Převod z právnické osoby na právnickou osobu se neumožňuje s výjimkou situací vyplývajících z platné legislativy !!!

Výjimky pro převod práv k užívání programu Raaltrans Editor:

  1. Převod práv mezi nejbližšími rodinnými příslušníky - fyzickými osobami (Převod z rodiče na potomka). Ne mezi sourozenci. [ Vyplnit žádost ]
  2. Převod vyplývající z platné legislativy (právní nástupnictví, dědictví, atd.) [ Vyplnit žádost ]
  3. Převod v případě, kdy fyzická osoba je podle Výpisu z obchodního rejstříku jediným společníkem právnické osoby [ Vyplnit žádost ]

 

Poplatek za převod licence je 10% z ceníkové ceny převáděného programu.

Pro bližší informace se obraťte na telefon +420 466 889 221 nebo na e-mail raal@comarr.cz.