Nabídka školení

Seminář RAALTRANS – „Legislativní balíček dopravce“

Datum: 12. 11. 2019
Místo konání: Sál Auditorium, 1. patro, Hotel Erwin Junker, Pardubická 332, 534 01 Holice
Název semináře: „Legislativní balíček dopravce“


Obsah semináře: V rámci semináře Legislativní balíček dopravce se můžete těšit na vymezení základních vztahů mezi předpisy v dopravě, problematiku Úmluvy CMR, její výklad a použití v praxi - od 1.1.2019 také aplikace čl.4-40 Úmluvy CMR pro vnitrostátní přepravy. Dalšími body semináře jsou vztah dopravy a času z pohledu práva a typy škod v silniční nákladní dopravě. Celý seminář je proložen případovými studiemi a prostorem pro vaše dotazy.
 

ROZVRH VÝUKY:


08:30 – 09:00       Registrace                                
09:00 – 09:20       RAALTRANS                                         Martin Staněk
09:20 – 10:30     Legislativní balíček dopravce                   Martin Laipold
10:30 – 11:00    Coffee Break
11:00 – 12:00    Legislativní balíček dopravce                    Martin Laipold
12:00 – 13:00    Oběd
13:00 – 14:30    Legislativní balíček dopravce                    Martin Laipold
14:30 – 15:00    Coffee Break
15:00 – 16:00    Legislativní balíček dopravce + diskuse     Martin Laipold
 

Lektor: Mgr. Martin Laipold
Mgr. Martin Laipold je lektorem s mnohaletou zkušeností pro tematický celek: právní normy v dopravě, logistice a spedici; výuka a výcvik odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., přepravní a zasílatelská smlouva, Úmluva CMR. Je zakládajícím členem občanského sdružení Česká společnost pro dopravní právo (komentář k Úmluvě CMR vydaný ve sborníku Poradce 2002), od roku 2007 působí jako samostatný advokát.
 

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné termíny.