Dokumenty

Seznam dokumentů

 

Vztah firem raaltrans a comarr

Uživatelská příručka RAALTRANS Editor pro Windows z roku 2007. Tuto příručku vlastní všichni uživatelé databanky RAALTRANS. Firma ComArr s.r.o. byla našim IT dodavatelem do 31.12.2023.
v sekci 1 ÚVOD je stanoveno:

  • Představení firmy RAALTRANS Hradec Králové
  • Princip služby RAALTRANS
  • Vztah firem RAALTRANS a ComArr

Je naší povinností hájit a chránit dobré jméno firmy raaltrans

Firma RAALTRANS za celou dobu své existence 32 let hájila a nadále bude hájit zájmy dopravců a speditérů, neporušila dobré mravy a nikdy nepřistoupla na nekalou podnikatelskou soutěž.

Nekalé praktiky podnikatelské soutěže firem comarr s.r.o. a trigger s.r.o.

Jednání společnosti ComArr s.r.o i její spolupracující společnosti TRIGGER s.r.o. považujeme za jednání porušující pravidla obchodní soutěže, proto se musíme proti nekalosoutěžním praktikám uvedených subjektů bránit. Byli jsme nuceni přistoupit k předžalobním výzvám na firmu ComArr s.r.o. a firmu TRIGGER s.r.o. a poukázat na nekalé praktiky podnikatelské soutěže daných firem, a chránit tak dobré jméno a značku RAALTRANS.

1. Předžalobní výzva - JUDr. Petra Čapková

Dokument v PDF

2. Předžalobní výzva – Hronček a Partners s.r.o.

Dokument v PDF