RAALTRANS pro Android

Pre stiahnutie aplikácie kliknite na tlačítko Stiahnuť.

Stáhnout

POSTUP Inštalácie android verzie

  • Na vašom zariadení so systémom Android stiahnite aplikáciu
  • Stiahnutie vykonajte v internetovom prehliadači (napr. Chrome alebo inom, nainštalovanom vo vašom zariadení).
  • Stiahnutý súbor spustite.
  • V prípade zobrazenia upozornenia "Inštalácia bola zablokovaná" (blokovanie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov) je nutné toto povoliť. Vykonáte cez "Nastavenia" - "Zabezpečenie" a tu povoliť "Neznáme zdroje". Vyššie verzie Androidu majú voľbu pre nastavenie priamo v chybovom hlásení.
  • Pri prvom spustení môžete byť vyzvaný k potvrdeniu povolenia aplikácie pristupovať k rôznym častiam systému. Tu je potrebné všetky povolenia nastaviť na "Povoliť". Bez týchto oprávnení nebude aplikácia pracovať správne.
  • V ďalšom kroku sa prevedie autorizácia aplikácie. Tu zadajte vstupný kód, ktorý vám bol zaslaný emailom po objednaní aplikácie a meno licencie. Meno licencie slúži pre vašu neskoršiu identifikáciu zariadenia, kde je aplikácia nainštalovaná.
  • Po úspešnej autorizácii ste vyzvaný k úvodnému prenosu dát. Po prevedení a zatvorení okna Autorizácie je už možné program používať.