Ponuka školenie

Predvádzacia akcia RAALTRANS pre nových užívaťeľov

Firma RAALTRANS rešpektuje rozhodnutie Vlády SR a preto sú školenia s ukážkou programu RAALTRANS Editor až do odvolania zrušené.
Ako náhradné riešenie ponúkame záujemcom o databanku zaslanie programu RAALTRANS Editor poštou na mesačnú skúšobnú prevádzku.
Firma RAALTRANS zaistí maximálnu podporu pri inštalácii a používaní programu a jeho aplikácii.

V prípade záujmu o náhradné školenie alebo inštaláciu programu nás kontaktujte na 0376581230.

 

 

Databanka RAALTRANS usporiada stretnutie so školením programu RAALTRANS Editor pre nových užívateľov a pre záujemcov o databanku.

6.7.2020 10:00 NITRA !!!ZRUŠENÉ!!!